Başarımızın, en değerli olarak gördüğümüz çalışanlarımıza ait olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, inovasyon kültürünü destekleyerek en yetenekli çalışanları istihdam etmek ve olumlu bir iş ortamı oluşturmak amacıyla insan kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz. Yönetiminin temel amacı; değerlerimizi paylaşan doğru yeteneği topluluğa kazandırmak, bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak, topluluk çalışanları için kariyer olanakları oluşturup geliştirmektir.

İşe alımdan yetenek yönetimine, kariyer hareketlerinden eğitim ve gelişim programlarına tüm insan kaynakları süreçleri herhangi bir ayrım yapılmadan ve ayrıcalık tanınmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler, çalışan potansiyeli ve mevcut performans dikkate alınarak yönetilmekte, geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan araçlar kullanılarak değerlendirilmektedir.

Başvurularınızı info@tplus.com.tr 'dan yapabilirsiniz.

kariyer

Copright 1985 - 2023 - TPlus | kupamedya.com