Dünyanın sayılı deri ve deriden mamul üreten ülkelerinden biri olan Türkiye'de, ham madde tedarikinden üretime, depolama ve sevkıyat sonucunda toptancılara ve perakendecilere uzanan süreçleri, RFID sistemleriyle izlemek, sektörde yaşanan farklı problemlerin önüne geçilmesini kolaylaştıracaktır.
Sistem yukarıda bahsedilen süreçlerin istenilen noktasında devreye sokulabilir. Örneğin; üretim aşamasından başlanabilir, ürünlere yapıştırılacak etiketlerle, ürünü kimin diktiğinden, hangi üretim aşamalarından geçtiğine, paketleme işleminden, depolamaya ve sevkıyata kadar geçen süreç rahatlıkla takip edilebilir.
RFID sistemi klasik barcodlama sistemine kıyasla çok daha az insan gücüne ihtiyaç duyduğu gibi, barcodlu sistemlerde yaşanan, ürünlerin tek tek sayılması, sayılması için ürünün okuyucu tarafından görülmesi gerekliliği, okunacak etiketin temiz, yırtılmamış veya kirlenmemiş olması gibi sorunlar RFID sistemlerinde yaşanmamaktadır.
Üzerlerinde RFID etiketi taşıyan örneğin binlerce ayakkabı kutusunun olduğu bir deponun sayımı, ürünler raftan hiç indirilmeden, bir RFID el terminali ile dakikalara sığdırılabilmektedir.
Envanter takibinin yanı sıra aynı etiketler, ürünlerin izinsiz dükkân dışına çıkarılmalarına karşı da çözüm getirmektedir. Günümüzde çoğu dükkân sahibi çalınma riskine karşı, ayakkabıların teklerini teşhir etmekte, bu da daha sonra doğru çiftlerin bulunamamasına veya farklı numaraların karışmasına sebep olmaktadır.
Müşteriler çok sayıda ürünün teşhir edildiği dükkânlarda, ellerine aldıkları ürünü çoğu zaman yanlış adrese bırakmakta, buda satıcıya ürün arama esnasında sıkıntı yaratmaktadır. RFID sisteminde, raflar sistemde adresleneceği için, günlük sayım esnasında yanlış rafta bulunan ürün kendini belli edecek ve satıcı tarafından doğru adrese yerleştirilecektir.
Satıcı belirli bir ürün, renk veya ölçü aradığında, aradığı ürünün kodunu el terminaline girecek ve depodaki kutuları okuttuğunda doğru ürüne kısa sürede ulaşabilecektir.
Müşteri satın aldığı bir ürünü geri getirdiğinde, ürünün satış tarihi, fiyatı, kimin tarafından satıldığı türünden veriler etikette saklanabildiği için, ürün sisteme okutulduğunda her türlü detaya ulaşılabilecektir.
RFID etiketi taşıyan ürünler, sevk edildikleri kartonlardan çıkartılmadan da okunabildiğinden, mal teslimatları hızlanacak ve gelen ürünlerin stoka kayıtları dakikalara inecektir.
Yukarıda çeşitli uygulama örneklerini verdiğimiz RFID sistemi dericilik sektörünün her türlü koluna rahatlıkla entegre edilebilmektedir.
DERİCİLİK SEKTÖRÜ
PERSONEL & DEMİRBAŞ TAKİBİ
I.PERSONEL TAKİBİ:
Projede amaçlanan personelin şirkete giriş ve çıkışlarında herhangi bir yere personel kimlik kartlarını göstermeden veya bu kartları herhangi bir aygıta okutmadan, serbestçe hareket etmelerini sağlamak ve aynı zamanda da giriş ve çıkışlarla ilgili bilgileri, tarih ve saat bazında Veri bankasında depolamaktır.
Sistem bilgisi:
Bu sistem için gerekli donanım; kapı anteni ve kelebek turnikedir. Kişiler kapı anteninden  geçerken kayıt altına alınacaklar, girmeleri onaylı olanlar için kelebek turnike otomatik  olarak açılacaktır.       
Giriş yetkisi olmayan veya kısıtlanmış olanlarda ise turnike kapalı kalacaktır.
Firma çalışanları haricinde girmek isteyenler ise başvuru masasından alacakları ziyaretçi                    Kartları ile aynı düzenekten giriş yapacaklardır.

  Sistemde kullanılacak olan kartlar standart bir kimlik kartı gibi boyunda taşınabileceği gibi,
  Göğüs cebinde veya yan ceplerde de taşınıp, okunma özelliğine sahiptir. Sadece cüzdan
   içinde diğer kredi kartlarıyla birlikte olduğunda okunmama ihtimali bulunmaktadır.
   Şirket çıkışında da aynı sistem kurulacaktır.

II.DEMİRBAŞ TAKİBİ:
Projede amaçlanan firmanın tüm demirbaşlarının RFID etiketlerle donatılması ve böylelikle çok kısa sürede tüm demirbaşların okunarak sisteme aktarılmasıdır.
RFID etiketlerini Barcode etiketlerinden ayıran en önemli özellik, okunabilmeleri için  okuyucu sabit veya mobil terminal tarafından görülmelerinin gerekmediğidir. Ulaşılması zor noktalardaki demirbaşlar veya bahsi geçen etiketin göz önünde olmaması gerektiği ortamlarda rahatlıkla netice alınacaktır.
Tüm demirbaşların etiketlenmelerinin ardından, sayımı yapacak kişi veya kişiler şirket içerisinde mobil okuyucularla dolaşacaklar ve yaklaşık 1,5 - 3 metre mesafeden ve etiketi  görmeden demirbaş sayımını yapacak ve sisteme aktaracaklardır.
Bir etiketin okunması saniyenin 10'da biri gibi süreçlerde gerçekleşeceği için, sistem hem  hızlı ve hem de son derece efektiftir.
Arzu edildiğinde bu etiketlere demirbaşın lokasyon bilgisi, en son okuma bilgisi ve kimin           tarafından okunduğu türünden verilerin yüklenmesi mümkün olup, genel uygulamalarda bu  bilgiler her etiketin kendine has ID numarasını bahsi geçen verilerle yazılımda eşleştirilerek de yapılmaktadır.
Günümüzde kuyumculuk sektörüne yeni bir soluk getiren ve gerek üreticilere ve gerekse dükkân sahiplere sonsuz kolaylıklar sağlayan RFID teknolojisi,  bu sektörde yaşanan sayım, güvenlik, sahtecilik, hizmette hız gibi konulara farklı çözümler üretmektedir.

Yapılabilecek uygulamalardan birkaç örnek verecek olursak;
Ürün teşhir platformları, üzerlerindeki ürünlerle birlikte okuyucunun üzerine konulduğunda, teşhir kaplarının üzerindeki tüm ürünler aynı anda okunabilmekte, böylece sayım çok kolaylaşmaktadır.

Müşteri vitrindeki bir ürünün fiyatını öğrenmek istediğinde, normal şartlarda bu ürün vitrinden alınmakta, tartılmakta, fiyatı hesaplanarak müşteriye söylenmektedir.
RFID teknolojisinde ise, zaten ürünle ilgili tüm bilgiler, ürünün üzerindeki RFID etiketinde kayıtlı olduğundan, satıcı kalem ebadındaki bir okuyucuyu ürünün etiketi üzerine tutarak, bu ürünle ilgili tüm bilgiye ulaşmakta ve kısa süre içerisinde müşteriye aktarabilmektedir. Bu aynı zamanda birden fazla ürünü tezgâha çıkartarak güvenlik sorunu yaşama riskini de ortadan kaldırmaktadır.

Dükkânda çalışan elemanların satış esnasında hesap hatası yapmaları veya geçici olarak dükkâna bakan kişilerin müşteriye eksiksiz hizmet verme imkânı da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Arzu edildiğinde ürün etiketlerine, ürünün üretim tarihi, hangi ustanın elinden çıktığı, dükkâna hangi tarihte girdiği, kaç kez müşteriye teşhir edildiği gibi bilgiler kaydedilebilmekte, komşu dükkânlara satış maksadıyla herhangi bir ürün verildiğinde doğru ürünün geri geldiği kontrol edilebilmektedir.

Dükkan giriş ve çıkışlarına yerleştirilecek antenlerle de, dükkan sahibinin bilgisi dışında bir ürünün dışarı çıkartılması engellenmekte, bu sisteme entegre edilecek otomatik kapı kilitleriyle de bu suçu işleyen kişilerin dükkan dışına çıkmaları önlenmektedir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen KuyumRFID sistemi her türlü donanım ve yazılımlarıyla ve makul fiyatlarla sektörün kullanımına sunulmaya hazırdır.
Aşağıda bazı RFID uygulamarından örnekler verilmiştir. Diğer uygulamalarla ilgili farklı çözümler mevcuttur.Lütfen TPLUS ile temasa geçiniz.
KUYUMCULUK SEKTÖRÜ
Ürünlerin depolama, sevkıyat ve lojistik süreçlerinde, işletmelerin yaşadıkları sorunlardan bazıları;
·paletlerin lokasyonlarının doğru belirlenmesi,
·doğru paletin, doğru adrese gönderilmesi,
·paletlerdeki ürünlerin içeriği ve sayımı,
·depoda envanter takibi,
·hangi paletin deponun hangi raf veya bölgesinde bulunduğu,vs

Doğru ürünün en kısa sürede sevk edilebilmesi için, paletlerin gerek depoya girişte ve gerekse çıkışta gerçek zamanlı olarak izlenmeleri zorunludur.
RFID teknolojisi bu süreçlerde %100'e yakın oranda başarılı olmaktadır.
Paletlere takılan tagler sayesinde, paletin üzerinde hangi ürünlerin olduğu, bu paletin depoya hangi tarih ve saate girdiği ve deponun hangi bölgesine yerleştirildiği gibi veriler zahmetsizce takip edilebilmektedir.

RFID ürünlerin tekrar kullanılabilir olmaları, bilhassa kapalı süreçlerde, aynı paletin kullanılamaz hale gelinceye kadar sistemde aynı tagle kalmasını mümkün kılmaktadır.

Depo giriş ve çıkışlarına takılan anten ve okuyucular sayesinde, depoya giriş çıkış yapan tüm paletler kayıt altına alınabilmekte, çıkışına izin verilmemiş olan paletlerin tesisi terk etmesi çeşitli ikaz yöntemleriyle kısıtlanabilmektedir.

Fazla sayıda giriş ve çıkışı olan depolarda veya paletin hangi rafta olduğunun tespit edilmesi istendiğinde ise,  en zor şartlarda da çalışabilen Forklift anten ve okuyucuları devreye girmektedir.
Forklift ürünü kaldırdığında paletin üzerindeki tagi okumakta, palet rafa yerleştirdiği sırada ise raftaki tagi okuyarak iki tagi eşleştirmekte ve sisteme hangi paletin deponun hangi rafında olduğunun bilgisini verebilmektedir.

Hangi palette hangi ürünün olduğu ve adresi bilindiğinden, depoda genel bir sayım yapılması gerektiğinde ise, mobil el terminalleriyle, ürünler yerlerinden hiç oynatılmadan sayılabilmektedir.

Ayrıca üretim ve depolamada konveyör uygulaması mevcutsa, konveyör anten ve okuyucularıyla, paletlerin konveyör üzerindeki hareketleri de takip edilebilmektedir.   
PALET OTOMASYONU
TPLUS LTD ŞTİ Tüm hakları saklıdır